Bölüm Hakkında

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2015-2016 eğitim öğretim yılında lisans öğrencilerini kabul etmeye başlamış, henüz oldukça yeni olmakla birlikte öğrencilerine en iyi eğitimi vermeyi amaç edinmiş, genç ve dinamik bir bölüm olarak yapılanmaktadır. Şuan ki eğitim dili %100 Türkçe olup, dört senelik eğitim programı psikolojinin gerek temel gerekse de alt alanlarına ilişkin zengin bir bilgi birikiminin oluşmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Yakın tarihte kurulmuş bir üniversite olmasının verdiği avantajla, gerek fiziki gerek teknik açıdan oldukça güçlü ve modern bir alt yapıya sahiptir. İzmir’in en gözde ve genç nüfusun en ilgi gösterdiği yaşam alanlarının başında gelen Karşıyaka semtine olan yakınlığı ve kampüsün İzmir’in pek çok noktasına ulaşım kolaylığının olması okulumuzun başlıca avantajları arasında yer almaktadır.

Psikoloji bilimi, insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceler. Psikoloji biliminin ele aldığı konular, beynin işleyişinden grup içi ve gruplar arası davranışların incelenmesine, insanın gelişim basamaklarında yaşadıkları süreçlerin belirlenmesinden ruhsal bozuklukların sebeplerinin araştırılması ve sağaltımda kullanılabilecek psikososyal müdahale programlarının geliştirilmesine, kişilik ya da zeka gibi olguların ölçümlenmesi için kullanılabilecek araçların geliştirilmesinden algı ya da dikkat gibi bilişsel süreçlerin işleyişine ilişkin bilgi sahibi olmaya kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yer alır. Bu zenginlik, psikolojinin birçok farklı, ancak birbiriyle etkileşim içinde olan alt alanlarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Psikoloji biliminin başlıca temel alt alanları klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji ve psikometri olarak sıralanmaktadır.  Bununla birlikte psikolojinin adli psikoloji, spor psikolojisi, sanat psikolojisi, din psikolojisi, endüstri psikolojisi, sağlık psikolojisi, eğitim psikolojisi, trafik psikolojisi gibi daha özel çalışma alanları da bulunmaktadır. Psikoloji lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, söz konusu alt alanlarda uzmanlaşmak için yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmektedirler.

Bu programdan mezun olan bir kişi, gerek özel gerek devlet hastanelerinin ilgili birimlerinde (örneğin, yetişkin ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, onkoloji, nöroloji gibi) psikolog olarak görev yapabilmekte, Adalet Bakanlığı’na bağlı mahkemelere ya da ceza ve tevkifevlerine atanabilmekte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışabilmektedir. Ayrıca huzur evlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde, ana okullarında psikolog olarak görev yapabilmektedir. Mezunlarımız, okul psikoloğu olarak görev yapabilmekte, rehberlik araştırma merkezlerine girebilmekte, formasyon aldıkları takdirde devlete bağlı ya da özel okullardaki rehberlik servislerinde çalışabilmektedir. Ek olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde sivil memur psikolog olarak da göreve başlayabilmektedir. Aile Danışmanlığı Sertifika Programlarını başarıyla tamamlayan kişi ise, aile danışmanı unvanı alarak “Aile Danışmanlığı Merkezi” açabilmekte ya da halihazırda açılmış olan bir aile danışmanlığı merkezinde görev alabilmektedir. Son olarak, bu programdan mezun olanlar, gerekli şartları sağladıklarında üniversitelere öğretim elemanı olarak (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya öğretim üyesi) atanabilmektedir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak, lisans mezunlarımıza kazandırmayı hedeflediğimiz beceriler ve özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Psikoloji biliminin temel kavram ve kuramları konusunda bilgi sahibi olma
 • Psikoloji alanında bilimsel literatürü takip edebilme becerisine sahip olma
 • Psikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilme becerisine sahip olma
 • Psikoloji biliminde edindiği bilgileri farklı ortamlarda uygulayabilme
 • Yaşamı boyunca psikoloji konusundaki bilgisini güncellemeye istekli olma
 • Toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlı ve topluma hizmete güdülü olma
 • Psikoloji etik kurallarını özümseme ve bu değerleri meslek hayatında uygulama
 • Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak kendini geliştirmeye istekli olma
 • Analitik düşünme ve eleştirme becerisine sahip olma
 • Toplumsal ve bireysel olayları psikolojik açıdan anlamlandırıp yorumlayabilme
 • Diğer bilimsel disiplinlere ilgi duyarak yaşam boyu öğrenmeye istekli olma

 

 

Menüyü Kapat