Gelişim

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar olan yaşam boyu insan gelişimini inceler. Gelişim psikolojisinin odak noktası temel olarak bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemleri iken, zamanla ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojisi üzerine yapılan araştırmalarla alan genişletilmiştir. Gelişim psikologları fiziksel, motor, bilişsel, zeka gelişiminin yanı sıra kişilik, ahlaki, duygusal ve sosyal olgunlaşma gibi farklı konularda çalışmalar yapmaktadırlar. Gelişim psikolojisi tarihi boyunca hararetli tartışmalara yol açmış ve üzerine çeşitli kuramlar geliştirilmiş birtakım temel meseleler bulunmaktadır:

 

  • Gelişim daha çok genetik özelliklerden mi, yoksa çevreden mi etkilenir?
  • Gelişim zaman içinde yavaşça ve sorunsuz biçimde mi meydana gelir, yoksa gelişimsel değişiklikler aşama aşama mı gerçekleşir?
  • Erken çocukluk deneyimleri mi, yoksa yaşamın daha sonraki dönemlerinde meydana gelen olaylar mı gelişim üzerinde en büyük etkiye sahiptir?

 

Menüyü Kapat