Sosyal

Sosyal psikoloji, psikolojinin, sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranışlarını, özelliklerini ve nedenlerini bilimsel olarak inceleyen disiplinler arası bir alt alanıdır. Sosyal çevreden nasıl etkilendiğimiz ve karşılıklı olarak bu çevreyi nasıl etkilediğimiz, insanları ve toplumsal olayları nasıl algıladığımız, tutum ve önyargının nasıl oluştuğu ve değiştiği sosyal psikoloji alanında çalışılan konulara örnek olarak verilebilir.  Psikolojinin diğer alt alanlarından farklı olarak, bireyde oluşan duygular ve bunların yön değişimini izledikten sonra tekrar topluma yönelir. Bu doğrultuda toplumsallık, sosyal etki, grup dinamikleri ve gruplar arası ilişkiler, sosyal çekicilik, saldırganlık gibi alanlarda bilim üretmeyi ve elde edilen bulguları sağlık, hukuk, eğitim ve politikalarda uygulamayı amaçlar.

Sosyal psikologlar genellikle akademik ortamlarda çalışsalar da son yıllarda reklam şirketlerinde, hastanelerde, eğitim kurumlarında, mimarlık ve mühendislik firmalarında ve çeşitli kamu alanlarında araştırmacı-danışman olarak da görev almaktadırlar.

Menüyü Kapat