Eğitim-Öğretim Hakkında

Psikoloji bilimi, insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceler. Psikoloji biliminin ele aldığı konular, beynin işleyişinden grup içi ve gruplar arası davranışların incelenmesine, insanın gelişim basamaklarında yaşadıkları süreçlerin belirlenmesinden ruhsal bozuklukların sebeplerinin araştırılması ve sağaltımda kullanılabilecek psikososyal müdahale programlarının geliştirilmesine, kişilik ya da zeka gibi olguların ölçümlenmesi için kullanılabilecek araçların geliştirilmesinden algı ya da dikkat gibi bilişsel süreçlerin işleyişine ilişkin bilgi sahibi olmaya kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yer alır. Bu zenginlik, psikolojinin birçok farklı, ancak birbiriyle etkileşim içinde olan alt alanlarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Psikoloji biliminin başlıca temel alt alanları klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji ve psikometri olarak sıralanmaktadır.  Bununla birlikte psikolojinin adli psikoloji, spor psikolojisi, sanat psikolojisi, din psikolojisi, endüstri psikolojisi, sağlık psikolojisi, eğitim psikolojisi, trafik psikolojisi gibi daha özel çalışma alanları da bulunmaktadır. Psikoloji lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, söz konusu alt alanlarda uzmanlaşmak için yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmektedirler.

Menüyü Kapat