Bölüm Başkanımızın Mesajı

Psikoloji, insan davranışları ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler kullanılarak betimlenmesi, açıklanması, yordanması ve kontrol edilmesini amaçlayan bilim dalıdır. Dolayısıyla psikoloji, insan var olduğu sürece güncellenerek ilerleyecek, zihinsel süreçler ve bunun sonucu oluşan davranışların karmaşık yapısını çözümlemeye çalışacak temel bilim dallarının başında gelmektedir.

İnsan davranışlarının çeşitliliği ve yarattığı etkiler düşünüldüğünde pek çok psikoloji alt alanının olması kaçınılmazdır. Ruhsal bozukluklar ve psikososyal müdahale yaklaşımlarına odaklanan klinik psikoloji, insanın yaşam boyu gelişim süreçlerini inceleyen gelişim psikolojisi, sosyal durumların insan davranışları üzerine etkisi ile toplumsal durumlarda insan etkileşimlerini inceleyen sosyal psikoloji ve davranış ile bilişsel süreçlerin bilimsel metotlarla derinlemesine sorgulanmasını içeren deneysel psikoloji gibi temel alanlar dışında, endüstri örgüt psikolojisi, psikometri, sağlık psikolojisi, bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, okul psikolojisi ve adli psikoloji başta olmak üzere Amerikan Psikologlar Derneği tarafından neredeyse 54 psikoloji alt alanı tanımlanmaktadır. Bu çeşitlilikten hareketle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı, geçmişi oldukça eskilere dayanan fakat tarihi görece kısa olan bu genç bilimin kapsamlı yapısına uygun olarak kurgulanmıştır. Alt alanlara ilişkin dersler, o alanlarda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış uzman öğretim üyeleri tarafından verilmekte ve öğrencilerin her geçen gün yeni bulgular eklenen güncel literatüre hakim olacakları şekilde yürütülmektedir.

2018-2019 öğretim yılında ilk mezunlarını veren genç bölümümüz, günden güne akademik kadrosunu donanımlı ve seçkin uzmanlarla genişletmektedir. Bölümümüz aynı zamanda, genç bir üniversitenin bünyesinde bulunmanın avantajıyla fiziksel ve teknolojik açıdan güçlü bir alt yapıya sahip olarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Deneysel Psikoloji ve Klinik Görüşme Uygulama Laboratuvarlarında hem bölüm bünyesindeki bilimsel çalışmalar yürütülmekte hem de açılacak olan lisansüstü programlar için uygulama alanları sağlanmaktadır.

Psikoloji lisans eğitiminde verilen teorik eğitim elbette psikolog olmak için olmazsa olmaz bir alt yapı sağlamaktadır ancak yeterli değildir. Öğrencilerin iyi birer psikolog olabilmeleri için gerekli olan sosyal bilimci bakış açısını kazanma, iletişim becerilerini geliştirme, sosyal sorumluluk duygusunu arttırma ve meslek etiğine ilişkin duyarlılığı güçlendirme gibi yetkinlikleri kazanabilmeleri için psikoloji topluluğu bünyesinde düzenli olarak farklı konferans, seminer ve etkinlikler yürütülmektedir. Ek olarak, gruplar halinde başından sonuna bilimsel çalışma yürütme imkanı sunulmakta, alan çalışması dersi kapsamında yaz stajlarını yürütmeleri teşvik edilmekte ve öğrencilerin sosyal hayata daha aktif gözlemciler olarak katılmaları sağlanmaktadır.

 Zengin öğretim planı ve alanında dinamik akademik kadrosuyla, Türkiye’nin en güzel şehirlerinin başında gelen İzmir’de bulunan bölümümüze nitelikli, duyarlı ve çok yönlü bir psikoloji eğitimi almak isteyen tüm gençleri davet ediyoruz.

 

Menüyü Kapat